pondělí 28. února 2022

22. téma do 15.3.2022 - Plavý kůň


Věra Jordáková
Emilie Mrazíková

Emilie Mrazíková

Emilie Mrazíková

Emilie Mrazíková

Jitka Matyášová

Jirka Šuran

Jirka Šuran

Karel Šimon

Eda Lisník

Milan Maxa 

středa 16. února 2022

21. téma do 28.2.2022 - Prasklé zrcadlo


Blanka Nováková

Blanka Nováková

Eda Lisník

Emilie Mrazíková

Emilie Mrazíková

Emilie Mrazíková

Jitka Matyášová

Jirka Kotiš

Jirka Šuran

Karel Šimon

NOLI

Pepa Písek

Věra Jordáková

Milan Maxa