úterý 15. června 2021

11. téma do 30.6. 2021

Nástrahy zubařského křesla
 

Emilie Mrazíková

Emilie Mrazíková

Emilie Mrazíková

Jitka Matyášová

Jirka Šuran

Jirka Šuran

Eda Lisník

Eda Lisník

Radek Štumpauer

Zdeněk Kamrla

Milan Maxa

úterý 1. června 2021

10. téma do 15.6.2021
Alena Letochová

Emilka Mrazíková

Emilka Mrazíková

Emilka Mrazíková

Jitka Matyášová

Jirka Šuran

Karel Šimon

Eda Lisník

Eda Lisník

Radek Štumpauer

Věra Jordáková

Zdeněk Kamrla

Milan Maxa


 

Jirka Kotiš

Jirka Kotiš

Jirka Kotiš